HEY GİDİ GÜNLER HEY!!!

Kurumumuz 1964 yılında rahmetli Hayri Dericioğlu tarafından Sanayi Caddesi Demir İşhanı No: 17, Ulus, Ankara adresinde açılması sonrasında, oğulları Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın M. Kaan Dericioğlu ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın E. Korhan Dericioğlu ile birlikte Hayri Dericioğlu İhtira ve Marka Tescil Ajanı unvanı ve akabinde 1979 yılında Hayri Dericioğlu ve Ortakları Kolektif Şirketi unvanı ile, daha sonrasında 1982 yılında Ankara Patent Bürosu Limited Şirketi unvanıyla Şehit Adem Yavuz Sokak No: 22, Kızılay, Ankara adresinde ve 2003 yılı Eylül ayından itibaren Bestekar Sokak No: 10, Kavaklıdere, Çankaya, Ankara adresinde kendi binamıza taşınması ve İstanbul Bürosuyla birlikte yaklaşık 100 çalışanıyla bu günlere gelmiştir.

Teknolojinin şimdiki kadar gelişmiş olmadığı dönemlerden bugünlere gelirken işlerimizi nasıl yapardık hatırlayalım:

 • Firma kayıtlarımız sıra numarasıyla deftere kayıt edilir ve ayrıca alfabetik fihrist oluşturulurdu.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığınca Resmi Marka Tescil Gazetelerinde her ay yayınlanan markalar alfabetik olarak fihristlerimize kayıt edilir ve marka araştırmaları da bu fihristlerden göz ile bakılarak manuel olarak yapılırdı. 551 sayılı Markaların Korunması Kanununda nice sınıflandırması olmadığı için benzer markaların eşya listeleri gazetelerden bakılarak kontrolü yapılırdı.
 • Yaptığımız markalar ve işlemleri için deftere şablon çizelge oluşturulur ve bu çizelgelerde her marka için yapılan işlemler, süreçler (başvurular, yenilemeler, değişiklikler) tarihlerine göre kayıt edilir, markalarımızın durumları bu defterden takip edilirdi.
 • Çevirmeli telefonların olduğu ve telefon teknolojisinin gelişmemiş olduğu dönemlerde, şehirlerarası müşterilerimizle görüşülmesi gerektiği zamanlarda telefon santral idaresine aranacak olan telefon numarasını (Normal/Acil şeklinde) kayıt ettirir, saatlerce belki de birkaç gün bekleyerek müşterilerimizle görüşebilirdik.
 • Evraklarımız ve mektuplarımızın asılları beyaz A4 kâğıda, kopyaları pelür veya saman kağıda aralarına karbon kağıdı konularak daktilolarda hazırlanırdı.
 • Çalışma saatlerimizde süre belirlenmediği için erken saatte işe gelinerek büroların temizliği yapılırdı.
 • Her gün sabah çalıştığımız bankalar dolaşılıp, banka işlemleri yaptırılır ve banka hareketleri cüzdana işletilirdi.
 • Marka örneklerinin hazırlanabilmesi için klişeciye gidilir.
 • Önceden hazırlanmış olan klişeler alınır, baskı için matbaaya geçilirdi. Baskısı yaptırılan marka örnekleri alınırdı.
 • Her marka ve patent dosyalarına eklenmesi zorunlu olan vekaletname ve/veya faaliyet belgesi gibi evrakların fotokopileri alınarak, evrak sayılarına göre tasdik ettirilmek üzere notere gidilirdi.
 • Harç kestirmek için önce Tandoğan semtinde bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi oradan Mali İşler Dairesi Başkanlıklarına gidilirdi.
 • İşlemlere ait evraklar hazırlanır, akşam üstü mesai saatleri içerisinde Sınai Mülkiyet Dairesine verilmek ve evrak almak üzere gidilirdi.
 • Getirilen evraklar Evrak Kayıt Defterine kayıt edilirdi.
 • Kesilen faturalar ve hazırlanan mektuplar akşam saatlerinde Postaneye götürülürdü. Her türlü yazışma posta ile yapılırdı.
 • Gelen postalar var ise kiralık posta kutularından (Ulus Posta Kutusu 474), (Kızılay Posta Kutusu 539) alınırdı.
 • Geçmişte ayrıca, şimdiki iştigal konumuz haricinde;
 • Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığından TSE Belgesi alımı,
 • Sağlık Bakanlığından (Gıda, ilaç, kozmetik, deterjan) imalat ruhsat alım prosedür ve işlem takipleri de yapılırdı. (buraya kadar tamam ekledik)

551 Sayılı Markaların Korunması Kanunu ve Yönetmelik esaslarına göre bir marka başvurusu hazırlanması için yapılan işlemler ve prosedürleri ise;

 • Öncelikle başvurusu yapılacak markanın fihristlerden göz ile bakılarak manuel olarak araştırması yapılır, benzer markaların eşya listeleri gazetelerden bakılarak kontrolü yapılırdı. Sonucu müşteriye bildirilir, gerektiğinde marka önerisinde bulunulurdu. Araştırma sonucuna göre marka başvurusu işlemlerine başlanılırdı.
 • Marka örneklerinin hazırlanması: Müşteri tarafından orijinal marka örneği gönderilirse, marka örneğinin veya ambalajın üzerine aydınger kağıt yapıştırılarak, şablon çizim aletleri ve rapido kalemleriyle marka örnekleri siyah beyaz olarak çizilir ve hazırlanırdı. Baskısının yaptırılabilmesi amacıyla her renk için ayrı ayrı klişeler yaptırılmak üzere (Ulus, Denizciler Caddesinde klişeci Sami Ustaya) götürülürdü. Ayrıca Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’nca yayınlanan Resmi Marka Tescil Gazeteleri’ne marka örneklerini bastıkları için renkli klişeler haricinde siyah beyaz klişesi de yaptırılırdı.

Marka örneği düz yazı ve siyah beyaz olması durumunda ise, aydınger kâğıt üzerine “letraset” harflerinden marka yazılırdı. (Türkçe kelimeler haricinde yabancı kelimeler yerli firmalar adına tescil edilmediği için bu türlü markaların altına elips içerisinde “Türk Malı” ibaresi eklenirdi.

Hazırlanan klişeler birkaç gün içerisinde alınır, baskısının yaptırılabilmesi için Ulus, Güvercin Sokakta bulunan Acar Matbaası’na götürülür ve baskısı yaptırılırdı.  Matbaadan alınan marka örneklerinden 25 adet marka başvuru dilekçesine eklenmek üzere 5 x 5 cm ölçüsünde giyotin aletiyle kesilir ve arka kısımları (Ankara Patent-tarih-imza) üçü bir arada olan kaşeyle damgalanırdı. Fazla olup artan diğer örnekler bizdeki marka dosyasında muhafaza edilirdi.

 

 • Harçların temini: Önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sınai Mülkiyet Dairesi Başkanlığı’nda patent harçları için Patent Şubesi Müdürü’ne, marka için Marka Şubesi Müdürü’ne gidilir ve her işlem için ayrı ayrı makbuz kestirilirdi. Bu makbuzlar alınarak Muhasebe ve Mali İşler Dairesi’ne teslim edilir, muhasebesinden yeni bir makbuz kestirilirdi. Bu makbuzlar alınarak Ulus’ ta bulunan Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde resmi harç olarak kestirilir ve ücretleri nakit olarak Maliye’ye ödenirdi. Makbuz aslı başvuru dilekçemize eklenir, bir kopyası dosyamıza takılır, bir kopyası da muhasebemize verilirdi.

 

 • Marka başvurusu dosyasının hazırlanması ve ekinde verilen belgeler:
 • Marka başvuru dilekçesi,
 • Evrak Ek Listesi,
 • 25 adet marka örneği,
 • Klişe,
 • Marka örneği üzerinde bulunan her renk, şekil, markayı tarif eden Marka Tarifnamesi,
 • Tescili talep edilen eşyalar (ürünler) başvuru dilekçesindeki eşya kısmına, sığmaması durumunda ek sayfa halinde genel tabir kullanılmadan ürünleri tek tek belirten eşya listesi,
 • Vekaletname aslı veya noter onaylı sureti,
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak tescili talep edilen ürünleri kapsayan iştigal belgesi (faaliyet belgesi) aslı veya noter onaylı sureti ya da vergi dairesinden alınacak iştigal konusunu açıkça belirten tasdikli bir yazı,
 • Harç Makbuzu aslı

1964 yılından günümüze kadar nice firmalar ile çalışılmış, hatta uzun yıllardan buna yana hala aktif olarak çalıştığımız müşterilerimize örnek vermek gerekirse:

–       00007 Arçelik Anonim Şirketi                                                            1964 yılından

–       00013 E.C.A. Pres Döküm Sanayi Anonim Şirketi                           1965 yılından

–      00026 ÇBS Boya Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi              1965 yılından

–       00059 Uzel Makine Sanayi Anonim Şirketi                                       1965 yılından

–       00070 Özköseoğlu Isı San. Ve Tic. A. Ş.                                              1966 yılından

–       00087 Evyap Kozmetik San. Ve Tic. A.Ş.                                             1966 yılından

02154 Evyap Sabun Yağ Gliserin San. Ve Tic. A.Ş. olarak                1993 yılından

 • 00101 Birleşik Fırça San. Ve Tic. A. Ş.                             1966 yılından
 • 00208 Döküm İş Isı Emaye San. Ve Tic. A.Ş. 1968 yılından
 • 00277 Erbak-Uludağ İçecek San. Ve Tic. A.Ş. (Nuri Erbak) 1969 yılından
 • 00299 Elmor Tesisat Malzemesi Tic. A.Ş. 1969 yılından
 • 00375 Şanlı İlaç Sanayi A.Ş. 1970 yılından
 • 00555 Zorluteks Tekstil Tic. Ve San. A. Ş.   1973 yılından
 • 00756 Emniyet Tic. Ve San. A. Ş. (Diana) 1975 yılından
 • 00815 Etsan Gıda Sanayi A.Ş. (Apikoğlu) 1976 yılından
 • 01004 Pak Gıda Üretim ve Paz. A.Ş. (Pakmaya) 1978 yılından
 • 01174 Levent Kimya San. Ve Tic. A. Ş. 1979 yılından
 • 01307 Ataç Kozmetik ve Kimya San. Ve Tic. A.Ş.                1980 yılından
 • 01615 Hobi Kozmetik İmalat San. Ve Tic. A.Ş. 1981 yılından
 • 01699 Triko Mısırlı San. Ve Tic. A.Ş. 1982 yılından
 • 01802 Alfar Kozmetik A. Ş.                              1982 yılından
 • 01827 İzocam Ticaret ve Sanayi A. Ş. 1982 yılından
 • 01895 Çuhadaroğlu Alüminyum San. Ve Tic. A. Ş. 1982 yılından
 • 01929 Penti Çorap Sanayi ve Ticaret A. Ş. 1983 yılından
 • 02147 Ceyo Ortapedik Sandalet San. Ve Tic. A.Ş. 1984 yılından
 • 02177 Ram Dış Ticaret A. Ş.          1984 yılından
 • 02715 Emas Makine Sanayi A. Ş. 1986 yılından
 • 02727 Türk Demir Döküm Fabrikaları A. Ş. 1986 yılından
 • 02905 Hayat Kimya Sanayi A. Ş.                                                           1987 yılından
 • 03080 Valfsel Armatür Sanayi A.Ş. 1987 yılından
 • 03265 Necip Akar Holding A.Ş. (Gripin Lab. Olarak) 1968 yılından
 • 03843 Cömertoğlu Otelcilik ve Ticaret A. Ş. 1990 yılından
 • 04147 Simfer Dayanıklı Tüketim Mam. San. Ve Tic. A. Ş.           1990 yılından
 • 05165 Konyalı Saat San. Paz. Ve Tic. A. Ş.                 1993 yılından
 • 05500 Yaşar Holding A. Ş. 1994 yılından

(Dyo, Pınar Grubu daha eski-1974 yıllarından)

 • 05839 Doruk Ev Gereçleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. 1994 yılından
 • 06072 Torunlar Gıda San. Ve Tic. A.Ş. 1995 yılından
 • 06201 Karland Otomotiv Ürünleri San. Ve Tic. A. Ş.  1995 yılından
 • 06491 Aksa Akrilik Kimya Sanayii A. Ş.  1995 yılından
 • 06560 Grundig Elektronik A. Ş. 1995 yılından
 • 06637 Termo Teknik Tic. Ve San. A. Ş.                                          1995 yılından
 • 06648 Matel Hammadde San. Ve Tic. A. Ş. 1996 yılından
 • 06782 Şenpiliç Gıda Sanayi A. Ş. 1996 yılından
 • 06784 Mesa Mesken Sanayi A. Ş. 1996 yılından
 • 06876 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A. Ş. 1996 yılından
 • 06952 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A. Ş.                             1996 yılından
 • 07000 Aksigorta A. Ş. 1996 yılından
 • 07083 Akbank T. A. Ş.  1996 yılından
 • 07132 Azmüsebat Çakmak ve Traş Bıçağı A. Ş. 1996 yılından
 • 07245 Zorlu Holding A. Ş. 1996 yılından
 • 07308 Bim Birleşik Mağazalar A. Ş. 1996 yılından
 • 07338 Alternatifbank A. Ş. 1996 yılından
 • 07383 Çuhadaroğlu Metal San. Ve Paz. A. Ş.        1996 yılından
 • 07624 Ulusoy Ticari Yatırımlar Holding A. Ş. 1997 yılından
 • 07707 Biofarma İlaç San. Ve Tic. A. Ş. 1997 yılından
 • 07718 Doğanay Gıda San. Ve Tic. A. Ş. 1997 yılından
 • 07750 Minisan Otomotiv Makine San. Ve Tic. A. Ş. 1997 yılından
 • 07852 Wavin TR Plastik Sanayi A.Ş. 1997 yılından
 • 08054 Koç Holding A. Ş. 1998 yılından
 • 08058 Aselsan Elektronik San. Ve Tic. A. Ş. 1997 yılından
 • 08343 Ford Otomotiv Sanayi A. Ş. 1997 yılından
 • 08712 Final Yayıncılık Reklamcılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. 1998 yılından
 • 09081 Kordsa Global A. Ş.                 1998 yılından
 • 09090 Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. 1998 yılından
 • 10039 HSBC Bank A. Ş. 1999 yılından
 • 10347 Çuhadaroğlu Holding A. Ş. 2000 yılından
 • 10522 Doğan Haber Ajansı A. Ş. 2000 yılından
 • 10827 Genmar İç ve Dış Ticaret A. Ş.                                       2000 yılından
 • 11865 Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Tic. A. Ş. 2001 yılından
 • 11896 Türkiye Garanti Bankası A. Ş. 2002 yılından
 • 12171 Evkur Alışveriş Merkezleri Ticaret A. Ş. 2002 yılından
 • 12261 Makro Market A. Ş. 2002 yılından
 • 12434 Otokoç Otomotiv Tic. Ve Sanayi A. Ş. 2003 yılından
 • 13153 Esas Holding Anonim Şirketi 2002 yılından
 • 16663 Temsa Ulaşım Araçları Sanayi ve Ticaret A. Ş. 2003 yılından
 • 20756 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2003 yılından
 • 21644 Koç Üniversitesi                                                                             2004 yılından
 • 21803 İstanbul Sanayi Odası 2005 yılından
 • 22222 Pegasus Hava Taşımacılığı A. Ş. 2005 yılından
 • 22861 Pak Holding A. Ş.                                             2005 yılından
 • 23813 Yapı ve Kredi Bankası A. Ş. 2006 yılından
 • 23871 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü      2006 yılından
 • 23993 Mars Sinema Turizm A. Ş. 2006 yılından
 • 24318 Sabancı Üniversitesi 2009 yılından
 • 24853 Koton Mağazacılık Tekstil San. Ve Tic. A. Ş. 2006 yılından
 • 24955 Tosyalı Demir Çelik Sanayi A. Ş. 2007 yılından
 • 25348 Zeelandia Doruk Gıda San. Ve Tic. A. Ş.                         2007 yılından
 • 26627 Beyaz Filo Oto Kiralama A. Ş. 2008 yılından
 • 26738 Türkiye Halk Bankası A. Ş.                               2008 yılından
 • 26893 Yakupoğlu Tekstil ve Deri Sanayi Ticaret A. Ş. 2008 yılından
 • 29575 Heksagon Mühendislik ve Tasarım A. Ş. 2010 yılından
 • 29659 Ak-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret A. Ş.                                  2010 yılından
 • 31426 Halis Komili 1878 Zeytin Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. 2011 yılından
 • 31950 Fiba Holding A. Ş. 2012 yılından
 • 33550 Kıraça Holding A. Ş. 2013 yılından
 • 34676 Bahçıvan Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. 2014 yılından
 • 35144 Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi Ticaret A. Ş. 2014 yılından

Bir zamanlar bizimle çalışmışlardı, şimdi ise bir şekilde çalışmayan veya kapanmış müşterilerimizden örnek vermek gerekirse.

 • 00017 Çapamarka Gıda Sanayi A. Ş.                                    1965 yılında
 • 00010 Komili Yağ Sabun Gliserin San. Ve Tic. A. Ş. 1965 yılında
 • 00045 Boyner Perakende Ve Tekstil Yatırımları A.Ş. (Altınyıldız) 1965 yılında
 • 00171 Kademoğlu Yağ Sabun San. Ve Tic. A.Ş. 1967 yılında
 • 00187 Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A. Ş. 1968 yılında
 • 00201 Kafkas Pasta ve Şekerleme Kollektif Şirketi              1968 yılında
 • 00247 Cicisan Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş. 1968 yılında
 • 00722 Paksoy Ticaret ve Sanayi A. Ş. 1975 yılında
 • 01214 Pak Tavuk Gıda Sanayii Ve Ticaret A. Ş. 1979 yılında
 • 01462 E.S.T. Eyüp Sabri Tuncer Kozmetik San. A. Ş. 1980 yılında
 • 01468 Aral Şarapçılık Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.                      1981 yılında
 • 01732 İsmet Hacıbeyoğlu (Hacıbey Kebapçısı) 1982 yılında
 • 01808 Nako İplik Pazarlama ve Ticaret A.Ş. 1982 yılında
 • 02087 Togo Ayakkabı San. Ve Tic. A. Ş. 1983 yılında
 • 02161 Merter Helva San. A. Ş. (Koska Helva) 1984 yılında
 • 02415 Vepa Fırça Sanayi ve Ticaret A. Ş.                                 1985 yılında
 
 
 • 02831 Temsu Kozmetik ve Kimya Sanayi A. Ş. 1986 yılında
 • 03091 İntergum Gıda San. A. Ş. (Dandy Sakız) 1987 yılında
 • 03442 Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A. Ş. 1988 yılında
 • 03596 Santa Farma İlaç Sanayi A. Ş. 1989 yılında
 • 03811 Kavaklıdere Şarapları Anonim Şirketi 1990 yılında
 • 04012 Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A. Ş. 1990 yılında
 • 04086 Şölen Çikolata Gıda Sanayi ve Ticaret A. Ş.          1990 yılında
 • 04269 Kurukahveci Mehmet Efendi 1991 yılında
 • 04761 İdaş İstanbul Döşeme San. A.Ş.    1992 yılında
 • 04823 Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A. Ş.  1992 yılında
 • 05242 Polinas Plastik Sanayi Ve Ticaret A. Ş. 1993 yılında
 • 05740 Vestel Elektronik San. Ve Tic. A. Ş.                                      1994 yılında
 • 05789 Toprak Kağıt Sanayii A. Ş.      1994 yılında
 • 06657 Kartopu Tekstil Mamulleri Paz. Tic. Ve San. A.Ş. 1996 yılında
 • 06895 Tat Konserve Sanayi Anonim Şirketi 1996 yılında
 • 06923 Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A. Ş. 1996 yılında
 • 07097 Migros Ticaret A. Ş.                                                                          1996 yılında
 • 07256 Turkcell İletişim Hizmetleri A. Ş. 1996 yılında
 • 07431 Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                          1996 yılında
 • 08325 Embil İlaç Sanayi Limited Şirketi 1997 yılında
 • 08328 Çarfarma İlaç ve Kozmetik San. Ve Tic. A. Ş. (Tasfiye)    1997 yılında
 • 09183 Kral Unlu Mamüller Gıda A. Ş.   1997 yılında
 • 09214 Pınar Entegre Et ve Un San. A. Ş. 1998 yılında
 • 09848 Koleksiyon Mobilya Sanayi Anonim Şirketi 1997 yılında
 • 09817 Aygaz Anonim Şirketi 1999 yılında
 • 10078 Başkent Üniversitesi (Grubu)                                1999 yılında
 • 11232 Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A. Ş.  2001 yılında
 • 18543 Opet Petrolcülük Anonim Şirketi 2003 yılında
 • 20142 Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 2003 yılında
 • 24481 Beypi Beypazarı A. Ş. (Beypiliç)  2006 yılında

Mevlüt Kutlar

İdari İşler ve Operasyonel İletişim Bölümü Yöneticisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir