SMK İLE İSPANYA PATENT KANUNU’NUN KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile İspanya’da yürürlüğe giren Patent Kanunu’nun ortak amaçlarından biri özellikle AB mevzuatı ile uyumlulaşmaktır.
Yeni kanun ile İspanya’da patent araştırma talebi, başvuru ile birlikte yapılacaktır. SMK ile birlikte Türkiye’de ise araştırma talebi ya başvuru ile birlikte ya da başvuru tarihinden itibaren 12 ay içinde yapılacaktır. Avrupa Patenti başvurularında araştırma talebinin başvuru ücretine dahil olduğunu biliyoruz. Bu açıdan İspanya’da Avrupa Patenti Sözleşmesi’ne uyumun daha güçlü olduğunu söylemek mümkün. Bu değişikliğin, süreci önemli ölçüde kısalttığını da belirtmek gerek. Türkiye’de de araştırma talebinin başvuru ile birlikte yapılması durumunda sürecin aynı şekilde kısalması mümkün, ancak bu husus bir tercih meselesi haline getirilmiş durumda. Başvuru sahipleri dilerlerse 12 ay içinde de araştırma talebinde bulunabilecekler. Yurtdışı başvurusu talebinde bulunmadan önce araştırma raporlarını görüp yorumlamak isteyen başvuru sahipleri için araştırma talebinin başvuru sırasında yapılması önerilmektedir.
İncelemesiz patent sistemi, bilindiği gibi çok az ülkede mevcut olan bir uygulama. SMK ile Türkiye’de yapıldığı gibi İspanya Patent Kanunu ile de İspanya’da incelemesiz patent sistemi kaldırılmıştır. Her iki ülkenin de amacı, verilen patentlerin kalitesinin artırılmasıdır. Böylece ilk etapta patent verilmemiş olması gereken patentlerin iptali için harcanacak emek ve yapılacak masrafların önüne geçilmesi de hedeflenmiştir.
İspanya’da faydalı model ile korunabilecek konular genişletilmiştir. Artık biyolojik materyaller ve farmasötik maddeler hariç olmak üzere herhangi bir ürün ya da kimyasal madde içeren bileşimler de faydalı model ile korunabilecektir. Böylece incelemesiz patent sistemi kaldırılmış olsa da genişletilmiş konuları ile faydalı model koruması, incelemesiz patent sisteminin alternatifi haline getirilmiştir.
Yeni Kanun öncesinde İspanya’da faydalı model belgesi başvuruları için yenilik kriteri ulusal sınırlar çerçevesinde aranmaktaydı. Yeni Kanun ile birlikte dünya çapında yenilik kriteri aranacak, ulusal çapta yenilik artık yeterli bulunmayacaktır.
İspanya Patent Kanunu ile kısmi tescil mümkün olacaktır. Türkiye’de zaten mevcut olan bu uygulama ile istemlerin bir kısmının tescile uygun görülmesi halinde yalnızca o istemler için patent belgesi verilebilecektir.
Bir başka değişiklik de tescil öncesinde yapılan itirazın, İspanya’da da Türkiye’de olduğu gibi Avrupa Patenti Sözleşmesi ile uyumlulaşma bağlamında tescil sonrasına bırakılmasıdır. Ancak İspanya’daki süre, Avrupa Patenti Sözleşmesi’nde olduğu gibi 9 ay değil, Türkiye’deki gibi 6 ay ile sınırlandırılmıştır.
İspanya’da da Türkiye’de olduğu gibi mücbir sebep talebi kaldırılmıştır. Bunun yerine hakların yeniden tesisi mümkün kılınmıştır. Mücbir sebep taleplerinin kabul ihtimalinin oldukça düşük olduğu düşünülürse Avrupa Patenti Sözleşmesi ile uyumlulaştırmanın özellikle bu noktada hem Türkiye için hem de İspanya için oldukça sevindirici bir gelişme olduğunu belirtmek uygun olacaktır.
İspanya Patent Kanunu ile gerçek kişilere, devlet üniversitelerine ve KOBİ’lere başvuru, araştırma ve inceleme ücretleri ile üçüncü, dördüncü ve beşinci yıl ücretlerinde %50 indirim uygulanmaktadır. Avrupa Patent Ofisi’nde de ücretler, başvuru sahibinin özelliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Hatta başka diğer ülkelerde de (örneğin patent başvuru sayısı oldukça yüksek olan Amerika) ulusal başvurularda gerçek ve tüzel kişi başvurularının maliyetleri değişmekte, bazı ülkelerde ise (örneğin Japonya) üniversitelere özel indirimler uygulanmaktadır. Türkiye’de de benzer şekilde bir indirim söz konusu olması öncelikle ve özellikle gerçek kişiler için sevindirici olabilirdi, ancak ne yazık ki böyle bir değişiklik Türkiye’de söz konusu değildir. Yine de uzun süredir beklenen SMK’nın sonunda yürürlüğe girmesi gibi sevindirici bir durum söz konusu olduğundan Türkiye’de de ilerleyen dönemlerde benzer indirimlerin gerçekleşmesini ümit etmeye devam edebiliriz.

 

Zehra Enligün

Yenileme ve Taksit Birimi Yöneticisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir