Birleşik Patent ve Mahkeme Sistemi ve Getireceği Avantajlar

Belge alan bir Avrupa Patenti’nin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli kılınabilmesini sağlayan Üniter Patent (Unitary Patent) sisteminin 2017 Aralık ayında yürürlüğe girmesi beklenmektedir.

Bu sistem iki yönlü olarak bizleri ve müvekkillerimizi etkileyecektir. Sistemin bir ayağı olan Birleşik Patent Sistemi (Unified Patent System), Avrupa Birliği tüzüklerine dayanan bir belge sistemidir. Bu sistem sayesinde Avrupa Patent belgesi alındıktan sonra eskiden olduğu gibi tek tek ülkelere geçerlilik yapılması gerekmeden Üniter Patent anlaşmasını imzalayan ülkelerde tek bir talimat ile geçerlilik yapılabilecek olup, müvekkillerimizin daha az maliyetle daha çok ülkede başvuru yapabilmelerine imkan vermesi açısından oldukça önemli bir gelişmedir. Bu sisteme göre başvuruya ilişkin belge kararının bülten yayınından itibaren 1 ay içinde, Üniter Patent  istendiğine dair Avrupa Patent Ofisi’ne talep iletilmesi gerekmektedir. 12 yıllık geçiş süreci boyunca Üniter Patent başvurusu yapabilmek için belge alan tarifname tam metninin başvuru dili dışındaki bir EPO diline çevrilerek iletilmesi gerekmektedir. Geçiş süreci sonrasında makine çevirisi iletilebilir hale gelecektir. Yıllık ücretler doğrudan Avrupa Patent Ofisi’ne ödenecektir. Şu an için Avrupa Birliği üyesi 28 ülkeden 26’sı Üniter Patent sistemine üyedir.

 

Üniter Patent sisteminin yanı sıra yine belge yayınında itibaren 3 ay içinde mevcut sistem dahilinde Avrupa Patenti geçerliliği talebinde bulunularak talep edilen ülkelerin vekillerine talimatlar da iletilmeye devam edilebilecektir.

 

Sistemin diğer ayağı ise Birleşik Patent Mahkemesi (Unified Patent Court) ve uluslararası sözleşmelere dayanan merkezi mahkeme sistemi ile ilgilidir. 50 yıldır patent hükümsüzlüğünün merkezi hale getirilmesi tartışmalarına bu sistemin devreye girişi ile beraber nokta konması beklenmektedir. Bu sistem 13 üye anlaşmayı kabul etmeden yürürlüğe girememektedir. Almanya meclisinden anlaşmanın geçmesi ile sistemin Mayıs ayı itibari ile uygulanmaya başlaması beklenmektedir. Şu an için İspanya ve Polonya henüz imzalamamış olmakla beraber İspanya’nın da anlaşmayı meclisten geçirmesi şeklinde bir beklenti bulunmaktadır. İngiltere’nin Brexit’e rağmen anlaşmayı meclisten geçirmesi oldukça çarpıcı bir durumdur.

 

Sistemin yürürlüğe girmesi ile beraber mevcut tüm Avrupa Patentleri otomatik olarak UPC sisteminin içinde kalacaktır. 7 yıl içinde sistemden çıkma imkanı tanınacak olup, özellikle merkezi saldırıya maruz kalmasından korkulan patentlerin sistemin dışına çıkması (opt out) önerilmektedir.

 

Sistemin dışına çıkmak sağlanacak bir veri tabanı aracılığı ile hesap oluşturularak yapılabilecektir.

 

Bu yılın sonu ve önümüzdeki yılın başı itibarıyla, Uniter Patent ve Birleşik Mahkeme Sistemi’nin getireceği yenilik ve sistem değişikliği ile ilgili gelişmelerin daha da hızlanması beklenmektedir. Bu sebeple Avrupa Patent başvurusu olan başvuru sahiplerinin ve  mevcut Avrupa Patent süreçlerinin doğru yönlendirilmesi konusunda  atılacak adımlar oldukça kritiktir. Süreci iyi yönetebilmek adına tüm sistemin çok iyi kavranması ve gelişmelerin yakından takibi gerekmektedir. Avrupa Patentlerinin  üye ülkelerde bu sistem sayesinde çok daha kolay ve sağlıklı şekilde korunabilmesi, Avrupa ülkelerine yapılan yatırımı arttırması ve ticareti canlandırması gibi  beklentileri beraberinde getirmektedir Sistemin bu beklentileri karşılaması ve uyum sürecinin sorunsuz şekilde tamamlanması en büyük dileğimizdir.

 

Gizem Dilan Özmen
Patent Bölümü Yöneticisi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir