Marka Yenileme

Eski ve yeni kanundaki değişikliklere bir göz atalım;

Eski 556 Sayılı KHK ilgili maddelerince yenileme işlemine ilişkin süreç şu şekildeydi:

“Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi koşuluyla yenilenir.

Yenileme talebinin yapılması ve ücretin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son günü esas alınarak önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık ilave süre içerisinde de yapılabilir.”

Yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ise yenileme işlemine ilişkin süreci şöyle belirtiyor:

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir.

Yenileme talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin kuruma sunulması gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin kuruma sunulmaması halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde ek ücretin ödenmesi şartıyla da yapılabilir.

Marka, tescil kapsamında bulunan mal veya hizmetlerin bir kısmı için de yenilenebilir.
Ortak markanın yenilenmesi için gruba dahil işletmelerden birinin talebi yeterlidir.
Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren hüküm ifade eder.

İlgili kanun maddelerine baktığımızda gözümüze çarpan yenilikler öncelikle yenileme tarihleridir.

556 Sayılı KHK’da yenileme işlemi “koruma süresinin sona erdiği ayın sonuna kadar” yapılabilmekteydi ancak yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile bu, “koruma süresinin sona erdiği tarihten itibaren” şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Yani yeni koruma süresi başvuru tarihi üzerinden değerlendirilmektedir. Bu durumda artık ayın son gününe kadar yapılan yenileme işlemleri bu kanunla birlikte ayın son gününe kadar değil başvuru tarihinden itibaren yapılabilmektedir.

Koruma süresi sonrası devam eden 6 aylık süre içerisinde yapılan ek süreli yenileme işleminde de başvuru tarihi dikkate alınacaktır. Bu süre içerisinde de yenileme işlemi yapılmaz ise marka hükümsüz hale gelecektir.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, marka sahiplerine yenileme bilgilendirmeleri yapılırken eski alışkanlığı bir kenara bırakarak, “ay sonuna kadar yapılabilmektedir” ifadesini rafa kaldırmamız gerektiğidir. Bunun yerine başvuru tarihine dikkat ederek yenileme yapılmalıdır.

Bu madde ile ilgili düzenleme 1 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Verilen bu süre alışkanlıkları değiştirmek adına mutlaka değerlendirilmelidir.

 

Levent Temür
Yurt İçi Marka Uzman Yardımcısı

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir