Sınai Mülkiyet Kanunu İle Yapılan Değişiklikler ve Yenilikler – Tasarım, Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Tasarım

Yeni Kanun ile tescilli tasarım korumasına ek olarak, tescilsiz tasarım koruması da mümkün olacaktır. Tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarih itibariyle 3 yıl süreyle korunacağını düzenleyen Kanun, tescilsiz tasarımların da tescil ile korunan tasarımlar gibi yenilik ve ayırt edicilik ölçütlerini sağlamasını koşul olarak belirtmiştir.

Tasarım başvuruları için yenilik araştırması gerçekleştirilecektir. Bu hükme göre,  başvurular şekli incelemeye ek olarak yenilik açısından da incelenecektir.

Yenilik ve ayırt edicilik ölçütleri açısından birleşik ürünlere özgü ölçütler getirilmiştir. Bu ölçütlere göre, birleşik bir ürünün parçasının tasarımının yeni ve ayırt edici kabul edilebilmesi için bu parçanın birleşik ürüne takıldığında görünebilir olması gerekecektir.

Resmi bültende yayınlanan tasarım başvurularına itiraz süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir.

Üniversiteler bünyesinde yayınlanan bilimsel çalışmalar ve araştırmalar sonucunda ortaya çıkan tasarımlar üzerinde tasarruf yetkisi üniversiteye ait olacaktır.

Patent ve faydalı model sistemlerinde olduğu gibi, tasarım hakkına tecavüz eylemlerinde de hukuk dava açmak hakkı tanınmış, ancak ceza davası açmak hakkı tanınmamıştır.

 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Coğrafi işaret başvurularının Türk Patent ve Marka Kurumu’nun kendi bültenlerinde yayınlanması öngörülmüştür. Bu kural,  coğrafi işaretleri yayını için ödenen Resmi Gazete ve günlük gazete maliyetinden tasarruf edilmesini ve işlemlerin kolaylaştırılmasını amaçlamıştır.

Coğrafi işaretler eski yasal düzenlemede olduğu gibi menşe adları ve mahreç işaretleri olarak düzenlenmiştir. Yayınlanan başvurulara ilişkin itiraz süresi 6 aydan 3 aya indirilmiştir.

Geleneksel ürün adları da korunur hale gelmiştir. Geleneksel ürün adları, belirli şartları sağlaması halinde ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az 30 yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar olarak tanımlanmaktadır.

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, bölge veya istisnai durumlarda ülkeden kaynaklanan, tüm veya esas özelliklerini bu coğrafi alana özgü doğal ve beşerî unsurlardan alan, üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümü bu coğrafi alanın sınırları içinde gerçekleşen ürünleri tanımlayan adlar menşe adı ve üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az biri belirlenmiş coğrafi alanın sınırları içinde yapılan ürünleri tanımlayan adlar mahreç işareti ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için geleneksel olarak en az otuz yıl süreyle kullanıldığı kanıtlanan adlar geleneksel ürün adı olarak tanımlanmıştır.

Coğrafi işaretlerde logo kullanımı zorunlu olarak kabul edilmiştir.  Önemli olan denetim konusundaki raporların düzenlenmesi ve sunulması için 10 yıl olan süre bir yıla indirilmiştir. Ayrıca şikâyet olması hâlinde, Kurum denetim raporlarının süresinden önce sunulmasını talep edebilecektir.

Genel kural olarak, mevcut Kanun Hükmünde Kararnameler döneminde başvurusu yapılan patent, faydalı model, marka, tasarım ve coğrafi işaret başvuruları için başvuru tarihindeki hükümler uygulanacaktır.

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir