TPE’den Yönetmelik Değişikliği

TPE, fikri hakların tescil işlemlerine yönelik verilen kararlara ilişkin itirazları incelemek ve nihai karara bağlamakla görevlendirilen Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun çalışma usul ve esasları belirlendi. TPE’nin, “Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kurul, TPE Başkanı ve itiraza konu kararda görevli bulunmayan en az iki uzman üye olmak üzere en az üç kişiden oluşacak. TPE Başkanı söz konusu kurulun da başkanlığını yapacak, gerektiğinde yerine başkan yardımcılarından birini veya her ikisini, kendilerine bağlı birimlerin kararlarının incelendiği ve değerlendirildiği kurullarda kurul başkanı olarak görevlendirebilecek. Kurul, en az üç üyenin katılımı ile karar alabilecek. Kararlar, kurul başkanı ve üyelerin katılımıyla ve salt çoğunluğu ile alınacak. Oyların eşit olması halinde kurul başkanının oyu iki oy sayılacak.tpe1

TPE’den Yönetmelik Değişikliği” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir