İngiltere’den Hızlandırılmış İtiraz Süreci

İngiltere’de hızlandırılmış itiraz süreci başladı. Bu yeni uygulama ile birlikte, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha düşük maliyetlerle, itirazlarını dosyalamaları ve öncelikli haklarını korumaları amaçlanıyor. Hızlandırılmış itiraz sürecinin, standart itiraz süreci ile farklarını kısaca özetlersek;
Süreç: Mevcut sistemde itirazların sonuçlanması 12 – 18 ay alırken, hızlandırılmış itiraz ile 6 aya düşüyor.
Kısıtlı İtiraz Gerekçeleri: Tüketiciyi yanıltacak derecede benzer olan ve birebir benzer markalar, hızlandırılmış itiraza konu olabiliyor.
Düşük İtiraz Maliyeti: Hızlandırılmış itirazın resmi harcı, maliyet odaklı tercihler yapılmasının önüne geçmek amacıyla, mevcut itiraz harcının yarısı olan 100 GBP.
Öncelikli Hakların Kısıtlanması Bu süreçte itirazlar, en fazla üç markaya dayandırılabiliyor. Başvuru aşamasındaki markalar ve iptal talebine konu olmuş tesciller, itiraza dayanak olarak gösterilemiyor.
Duruşma: İngiltere Ofisi’nin amacı, duruşmaya gerek görülmeden, itirazın sonuçlandırılması. Taraflardan talep gelmesi ve Ofis’in de uygun görmesi halinde ise duruşma görülmesine karar verilebiliyor.
Kullanım Kanıtı: İtiraza dayanak olan markanın beş yıllık süreci doldurmuş olduğu durumlarda, kullanıma ilişkin imzalı beyan sunulması gerekiyor.
Diğer Kanıtlar: Ofis’e sunulmuş olan kullanım kanıtlarının dışında ek bir belge sunulması istenir ise, (örneğin markanın tanınmışlığını kanıtlar nitelikte belgeler), sunulan belgeler Ofis tarafından değerlendirilmeye alınıyor.
İngiltere’den Hızlandırılmış İtiraz Süreci

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir