Yapıların Röntgenini Çeken Laboratuar


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarında, 140 yapı türünün, testlerden geçirilerek, depremselliği ve dayanıklılığı ölçülüyor.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yapı Malzemeleri Laboratuvarı araştırmacıları tarafından, yapılardaki taşıyıcı sistem elemanlarının malzeme kalitesini ölçen bir yöntem geliştirildi.
Yapının depreme karşı dayanıklılığına dair bilgi verecek bu testle; belirlenen perde, kolon ve kiriş yapı elemanlarının, önce tahribatsız yöntemle beton test çekici okumaları yapılıyor, daha sonra ise karot numunesi alınarak laboratuvara getiriliyor. Ardından tahribatlı deney yöntemiyle betonun dayanım gücü tayin ediliyor. Yöntemle betonun geçirimliliği ve kullanılan malzemenin usulüne uygun olup olmadığı öğrenilebiliyor.
Laboratuvar müdürü ve öğretim üyesi Ferruh Altınsoy, yöntemde beton kalitesinin dışında, aşınmaya uğrayıp uğramadığı, projesinin uygun olarak yapılıp yapılmadığı, etriye aralıklarının düzenli konulup konulmadığı ve daha pek çok gerekliliğin tayin edilebildiğini belirtti.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir