ÜRETEN TÜRKİYE İÇİN TEKNOWATCH

Ankara Patent Bürosu olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlatalım ve yerli otomobilin yapılabilmesi için elimizi taşın altına koyalım istedik. Bu yönde; yerli otomobil yapma girişiminde bulunanların Teknowatch adını verdiğimiz 10 ücretsiz patent araştırması ve ardından resmi ücretleri de dahil olmak üzere 3’er ulusal patent, marka ve tasarım başvurusu maliyetlerini karşılamaya karar verdik. Ayrıca, süreç boyunca sınırsız danışmanlık hizmeti de vereceğiz.

Günümüzde, ülkelerin rekabet gücü kazanabilmesi ve sürdürebilmesi adına sanayisinin gelişimine odaklanması ve uluslararası düzeyde yeni, özgün ve tüketicinin ihtiyaçlarını, beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ürünlerle markalaşması gerekliliği ortaya çıkıyor.

Bilimsel araştırmalara, Ar-Ge faaliyetlerine ve teknolojik gelişime ağırlık veren ülkelerin ortaya koyduğu markalar; tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde, beklentilerinin çok daha üstünde özellikler taşıyan ürünler ortaya koyarak tüketiciyi şaşırttığı sürece bu alanda kendini geliştirmemiş bir ülkeye kalan, üretilenleri tüketmek ve mevcut teknolojinin benzerlerini üretmeye çalışmak oluyor.

Tüketen ama üretmeyen bir ülkenin ise, sermaye akışını kendi içinde döndüremediğinden ve parasını dışarıya akıttığından yatırım yapma ihtimalleri ortadan kalkıyor. Eğer para ülkenin üreticisi ve tüketicisi arasında dönebilirse ve hatta ihracat ile de ülkeye para akışı sağlanabilirse; ürün geliştirmeye yönelik yatırımlar ve girişimcilik artacak, yatırımcılar risk almayı göze alabilecek ve böylelikle yeniliklere ve gelişime açık bir pazar ortaya çıkabilecek.

Biz Türkiye’nin yenilik üreten ve ihracat oranı yüksek bir ülke olabileceğini ve bunu gerçekleştirmeye yönelik alt yapısının olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda zaten çok başarılı olan firmalarımız söz konusuyken, parmakla sayılacak kadarın çok daha ötesinde, pek çok sektörde çok daha büyük başarılara imza atacak işbirlikleri kurabilir ve gerçekleştirebiliriz inancındayız.

Bu yolda ise, patent sisteminden tahmin edemediğimiz derecede faydalanmamız mümkün. Çünkü bir buluşunuza patent belgesi alabilmeniz için, buluşunuzu en ince detayına kadar anlatmanız gerekiyor. Öyle anlatmalısınız ki, buluşunuzla aynı alanda mühendislik eğitimi görmüş, ortalama zekaya sahip bir kişi; tarifnameyi önüne koyarak buluşunuzu birebir yapabilmeli. İşte devletler, bu bilgi karşısında size; 20 yıl boyunca buluşunuzu koruma hakkını veriyor. “Siz bize bilgiyi verin, biz bu bilgiyi insanlığın gelişimi adına tüm dünya ile paylaşayım ama sizden başka kimse 20 yıl süreyle sizin buluşunuzu hayata geçiremesin” diyor.

Ayrıca, her hangi bir fikir pek çok farklı yöntem ve buluşla hayata geçirilebiliyor. Buluşlar buluşçuların parmak izi olduğu için; her parmak izi farklı, bu da her buluşu bir diğerinden farklı kılıyor, aynı sonucu doğuruyor olsalar bile. Örneğin, bakteri tutmayan pek çok kumaş bulunurken, her bir buluşun materyali ve içeriği birbirinden farklı olabiliyor.

İşte bu noktada patent sisteminden yayınlanmış patentleri araştırarak faydalanalım diyoruz. Dünyadaki mevcut teknolojinin detaylarını öğrenelim, inceleyelim; ardından da onları eleştirelim, onların üretemedikleri yeni teknik çözümler üretelim ve onların üzerinden yola çıkarak yeni buluşlar ortaya koyalım. Böylelikle zaman kazanalım ve Ar-Ge masraflarımızı ciddi bir oranda azaltalım.

Patent araştırmasının bize sunduğu olanaklardan bir diğeri ise; ülkelerin veya rakiplerimizin ağırlıklı olarak hangi alanlara kaydığını görebilmek oluyor. Ülkelerin stratejik planlarının ilk yansıması olan patent başvuruları ile rakiplerimizin de stratejik planlarına dair bilgi edinebiliyoruz.

Tüm bu olanakları göz önünde bulundurarak, Ankara Patent Bürosu olarak bir sosyal sorumluluk projesi başlatalım ve yerli otomobilin yapılabilmesi için elimizi taşın altına koyalım istedik. Bu yönde; yerli otomobil yapma girişiminde bulunanların Teknowatch adını verdiğimiz 10 ücretsiz patent araştırması ve ardından resmi ücretleri de dahil olmak üzere 3’er ulusal patent, marka ve tasarım başvurusu maliyetlerini karşılamaya karar verdik. Ayrıca, süreç boyunca sınırsız danışmanlık hizmeti de vereceğiz.

Biz buluşçularımızı tanıyoruz ve ne kadar şaşırtıcı çalışmalarla karşımıza çıktıklarını biliyoruz. Tek ihtiyacımız olan; bir araya gelmek, işbirliklerini sağlam kurmak ve planlı bir şekilde yürüyebilmek.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir