.xxx Uzantılarına Dikkat!


Alan adları tahsis otoritesi olarak atanan ICM tarafından yapılan açıklama ve duyurulan sistem uyarınca, cinsel içerikli sektörde, halihazırda faaliyet gösteren firmalar ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar ile marka sahipleri için; bir “ön tahsis süreci” işleme alınmıştır.
Genel Olarak;
.xxx uzantılı alan adının tahsis edilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar ICM tarafından belirtilmiştir. Buna göre;
 Alan adı yalnızca A-Z arasında bulunan harfleri (büyük-küçük harf duyarlılığı bulunmamaktadır.), 0-9 arasındaki rakamları ve “tire” içerebilecektir.
 Alan adının başında ve sonunda “tire” bulunması mümkün değildir.
 Alan adı en fazla 63 karakter olabilecektir.
 Alan adı an az 3 karakterden oluşabilecektir.(Konu hakkında yeni bir bildiri yapılana kadar.)
Standart Olmayan Karakterler, Sayısal Karakterler ve Çift Dil İçeren Markalar Hakkında;
.xxx uzantılı alan adı tescili veya rezervasyonuna konu olan tescilli markanın oluştuğu kelimeler arasında bir veya birden fazla boşluk bulunması halinde, boşluk kaldırılacak veya “tire” ile değiştirilecektir.
.xxx uzantılı alan adı tescili veya rezervasyonuna konu olan tescilli markanın sayısal karakterler içermesi halinde, başvurunun mutlaka bu rakamları da içermesi gereklidir.
.xxx uzantılı alan adı tescili veya rezervasyonuna başvuru aşamasında başvurudan “TM” ve “SM” gibi markasal işaretler ile “AŞ.”, “LTD.” gibi şirket uzantıları çıkarılabilir.
.xxx uzantılı alan adı tescili veya rezervasyonuna konu olan tescilli markanın özel karakterler (örn: -, @, !, %, ^, . , &) içermesi halinde, söz konusu işaretler ya tamamıyla başvurudan çıkarılacak, ya dönüştürülecek ya da “tire” ile değiştirilecektir.
.xxx uzantılı alan adı tescili veya rezervasyonuna konu olan tescilli markanın “é”, “ı”, “ö”, “ü”, “ç”, “ş” gibi harfler içermesi halinde söz konusu harfler “e”, “i”, “o”, “u”, “c”, “s” olarak değiştirilecektir.
.xxx uzantılı alan adı tescili veya rezervasyonuna konu olan tescilli markanın çift dilli olup, İngilizce ve İngilizce dışında bir dilde aynı kelime(kelimeleri) içermesi halinde başvuru sahibine seçme hakkı tanınmıştır. Buna göre başvuru sahibi başvurusunu tescilli markasının tam metnini içerir şekilde yapabilecek ve böylelikle alan adı tahsisi markayı oluşturan kelimelerin aynısı ve tam sırası ile yapılacaktır. Başvuru sahibinin diğer seçeneği ise başvurusunu markası içerisinde yer alan her iki dilde de geçerli olan kelimeler ile yapabilecektir. (örn: “x” yerine “ks” gibi)
“Sunrise A” süreci:
Bu seçenekte marka tesciliniz veya web siteniz ile başvuru işlemi gerçekleştirilmektedir. 1 yıldan 5 yıla kadar süre seçilebilecektir. Markanızı kullanarak .xxx uzantısını alabilmek için 7 Eylül – 28 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süreç için başvuru yapılması halinde markanızın cinsel içerikli ilgili bir sınıfı kapsaması ya da daha önce alınan web sitenizin cinsel içerikli bir yayın yapması şartı aranmaktadır. Bu sayede örneğin; marka.xxx alan adına sahip olunabilecektir. Bir adet markanız için işlem ücreti 199$+KDV+120TL dir.
 Farklı firmaların aynı marka için Sunrise A Sürecine başvurmaları halinde açık arttırma usulü ile en çok ücret yatıran marka sahibine alan adı tahsis edilecektir.
“Sunrise B” süreci (Brand Protection):
Bu seçenekte ise marka tesciliniz ile başvuru işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu başvurudaki amaç ise var olan markanızın .xxx olarak 3. kişilerce alımı engellemektir. Bu sayede örneğin; “marka.xxx” alan adının 3. kişilerce alımı engellenecektir. Bu işlem bir defaya mahsus olarak yapılabilecek ve kalıcı olacaktır. Markanızı kullanarak .xxx uzantısını alabilmek için 7 Eylül – 28 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılması gerekmektedir. Bir adet markanız için işlem ücreti 199$+KDV+120TL dir.
 Farklı firmaların aynı marka için Sunrise B Sürecine başvurmaları halinde yatırılan ücretin iade edilmemesi şartı getirilmiş olup marka için .xxx uzantılı alan adı kimse tarafından alınamaz hale gelmektedir. Söz konusu bedelde herhangi bir taksitlendirme söz konusu değildir.
Bu seçenek için öncelikle başvuru sahibine ait 01.09.2011 tarihinden önce tescil edilmiş ulusal ya da uluslararası mal veya hizmet markasının mevcudiyeti gerekmektedir. Hem kelime hem de şekil markaları bütünsel olarak alan adı için tahsis edilebilmekte ve söz konusu alan adı, markanın tam metin birleşenine uygun olmalıdır. .xxx uzantılı alan adı bir kelime markasının yalnızca bir bölümünden veya şekil markasının metin kısmının bir bölümünden ve figüratif marka veya markanın görselliğini sağlayan işaretlerden oluşamaz. Bunun yanında, “Sunrise B” rezervesine sahip olan markalar hakkında ICM belirli aralıklarla kontrol işlemi uygulayacak ve böylelikle iptal olmuş, hükümsüz kalmış ve yasaklanmış markaların rezervasyonuna son verebilecektir.
ICM, markaların hangi hallerde “Sunrise B” seçeneği içerisine dahil olamayacağını liste halinde belirtmiştir:
 01.09.2011 tarihinden önce mal veya hizmet markası için başvurusu yapılmış fakat yetkili kurumlar tarafından tesciline karar verilmemiş markalar.
 Hükümden düşen, geri çekilen, iptal edilen ve her halde yürürlükte bulunmayan mal ve hizmet markaları.
 Tescilli olmayan mal ve hizmet markaları; Amerika Birleşik Devletleri mal ve hizmet markaları.
 Ulusal olarak tescile bağlanmamış, Madrid sistemi nezdinde yapılmış uluslararası mal ve hizmet marka başvuruları.
 Amerika Birleşik Devletleri’ne ilişkin tamamlayıcı tesciller veya herhangi başka işaret ve isimler (alan adları, ticaret unvanları veya menşei adları dahil.)
“Sunrise A” süreci ve “Sunrise B” süreci (Brand Protection):
Aynı marka için Sunrise A süreci ve Sunrise B sürecine farklı firmalarca başvuru yapılması halinde Sunrise A süreci için başvuru yapan firmaya öncelik tanınmaktadır. Fakat Sunrise B sürecine başvuru yapan firmanın ücreti iade edilmemektedir.(herhangi bir aksi bildirime kadar)
Landrush Period:
8 Kasım – 25 Kasım arasındaki bu süreçte, herhangi bir belge şartı olmayıp bu sektörde faaliyet gösteren firma ya da şahıslar tarafından iletilen tüm talepler toplanacaktır. “Landrush period”’un sona ermesinden sonra ise 6 Aralık tarihi itibariyle ilk 3 periodda tahsis ya da engellemeye konu olmamış “.xxx” uzantılı alan adları jenerik alan adlarındaki temel prensip olan “ilk gelen ilk alır prensibi” doğrultusunda tüm internet kullanıcılarının tahsisine açılacaktır.
Belirtmek gerekir ki, her üç seçenek için de başvuru sürelerinin bitiminde bir alan adı için birden fazla başvurunun gerçekleşmiş olması halinde, her bir başvurana diğer başvuranın/başvuranların iddiaları hakkında bildirimde bulunulacaktır.
Eğer ki markanızın tescil süresi tamamlanmamışsa ya da ticaret unvanınızı, tescilsiz kullandığınız bir markanızı ya da ad,soyadınızı .xxx uzantısından korumak istiyorsanız ön talep süresi tamamlanıp, bu süre içerisinde ilgili ibarelere ilişkin herhangi bir başvuru olmadığı takdirde 6 Aralık tarihi itibariyle kullanımın engellenmesi amacıyla başvuruda bulunabilirsiniz. Ek olarak; gereken kriterleri taşıması halinde, başkası tarafından alınan alan adlarına karşı esas hak sahipliği dolayısıyla, UDRP’ye başvurulması her zaman mümkün olacaktır.
Ankara Patent Ailesi olarak marka değerinizi oluşturmanızı ve korumanızı sağlamak en önemli görevimizdir. Konu hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç duymanız ve bu konuda hizmet almak istemeniz durumunda her zaman bizlerle marka@ankarapatent.com adresinden iletişime geçebilirsiniz
Saygılarımızla,
Ankara Patent Bürosu

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir