Şirketlerde Fikri Haklar Yönetimi

Şirketlerde fikri haklar yönetimi, çoğu zaman fiyat listeleri karşılaştırılarak seçilen bir vekil ve şirket içindeki bilgi akışını sağlamada görevli bir personel kanalı ile gerçekleştiriliyor. Bu bilgi akışının büyük ölçekli şirketlerde hukuk müşavirliklerince, diğer pek çok firmada ise muhasebe müdürü, pazarlama müdürü veya şirket avukatları aracılığı ile sağlanıyor.
Şüphesiz bilgi akışını sağlayan personel zamanla, süreçlere ilişkin pek çok bilgi edinebiliyor. Ancak esas problem, personelin bir sebeple işten ayrılmasıyla başlıyor ve tüm süreç aksıyor. Bunun en önemli nedeni, işverenin diğer pek çok sorumluğu sebebi ile fikri haklara ilişkin kararları zamanında alamaması, bir başka deyişle işveren ile baş başa kalan vekilin talimat almakta zorlanması. Bu süreç içerisinde fikri hakların yönetimi beklemede kalıyor. İşten ayrılan personel yerine atanan yeni personelin konuya hâkimiyeti de çoğu zaman yeterli olmuyor, telafi olarak vekilden güncel durum raporları isteniyor. Vekil ile sıklıkla tekrarlanan görüşmeler sonucunda benzer bir bilgi akışı yeniden sağlanmaya çalışılıyor, ta ki o personel de işten ayrılana dek… Tekrar yaşanan personel değişiklikleri ile de aynı süreç baştan başlıyor.
Peki, etkin bir fikri haklar yönetimi nasıl olmalı?
Öncelikle, diğer tüm başarılı yönetimlerde de tespit edilebildiği gibi, yönetsel karar mekanizmalarını belirleyen çerçeve kuralları oluşturarak, bir başka deyişle fikri haklar yönetimini kurumsallaştırarak.
İmkânlar el veriyor ise,bu konuda en uygun çözüm; bir fikri haklar kurulu oluşturmak. Ancak, bu yönde bir imkân yok ise fikri haklar sorumlusu pozisyonunu kurgulamak gerekli. Bugün fikri haklar yönetiminin önemini kavrayan pek çok firmada; pazarlama, hukuk veya muhasebe bölümlerinden bağımsız fikri haklar bölümü yer alıyor.
İkinci adım olarak, fikri haklara ilişkin genel kuralların yazılı olarak belirlenmesi gerekiyor. Bu kapsamda fikri haklar kurulu oluşumu, görevleri veya fikri haklar sorumlusunun görevleri, ar-ge faaliyetleri olan şirketler için buluş yönetmeliği, gizlilik sözleşmeleri, buluş bildirim formları, buluş sahibi veya tasarım sahibi ile imzalanması gereken sözleşmeler yazılı olarak oluşturulması gerekli başlıca belgelerden.
Fikri haklar yönetiminin oluşturulması ve işletilmesi süreci, her şirketin kendine has özellikleri ve sektörel farklılıkları dikkate alınarak kurgulanması gerekiyor. Bu kurgu, bizim tarafımızdan pek çok kez oluşturulmuş, yine sürecin işletilmesi de eğitimlerimiz ile desteklenebiliyor.
Yazılı kuralların oluşturulması kadar, şirket bünyesinde fikri haklar kültürünün yerleştirilmesi de son derece önemli. Fikri haklar sorumlusunun, şirket içerisinde fikir ürünü doğabilecek tüm süreçlerden haberdar olması ve şirket çalışanlarının da fikri haklara ilişkin farkındalığının yaratılması gerekiyor. Tescil edilecek fikir ürünün tespiti ve bu tespitin doğru zamanda yapılabilmesi bilinci, başta fikri haklar sorumlusu olmak üzere tüm şirket personelinin eğitimi ile de sağlanmalı.
Özetle, strateji ve politikaların uygulanmasını ve denetimini sağlamak bakımından şirketler bünyesinde “fikri haklar birimi” oluşturulması ile sorumluların belirlenmesi ve atanması, atanan personele “fikri haklar eğitimi” sağlanması, gerekli yazılı kuralların belirlenmesi gerekiyor.

Böylece şirketlerde oluşturulacak fikri haklar birimlerince, fikri haklar alanında yürütülecek faaliyetlerin nasıl yapılacağı başta olmak üzere fikri haklara ilişkin rakiplerin faaliyetlerinin nasıl izleneceğine, haksız rekabet yaratacak faaliyetlerden nasıl kaçınılacağına ve haksız rekabet yapanlarla nasıl mücadele edileceğine ilişkin de bir kültür oluşabilir.

Gökçen Uzer Çengelci
Danışman

Şirketlerde Fikri Haklar Yönetimi” için bir yorum

  • 28 Haziran 2011 tarihinde, saat 07:27
    Permalink

    Tebrikler Gökçencim yazı ve içeriği çok güncel bir soruna çözüm odaklı ve amaca yönelik olmuş.

    Yanıtla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir