Yaratıcı Olun!

Marka olarak tescil edilmek üzere seçilen işaretin tesciline engel teşkil eden unsurlardan bir diğeri de seçilen işaretin, mal veya hizmetler için cins, çeşit, vasıf, kalite, amaç, değer, miktar, coğrafi kaynak gösteren veya diğer karakteristik özellikleri belirten işaretlerden olmasıdır.

Bu işaretler herkesin kullanımına açık kelimelerdir. Genel anlam ifade eden ve ayırt edici niteliği bulunmayan bu tip işaretlerin alınamayacağı ve hiç kimsenin tekeline bırakılamayacağı kabul edilmiştir. Maddede sayılan işaretler yalnız olarak kullanılmamakla birlikte, bir başka kelime ile birlikte kullanılabilirler. Örneğin, İPEK REÇELLERİ marka olarak tescil edilebilir. Bu markada ayırt edici unsur İPEK olup,  REÇELLERİ sözcüğü malın cinsini belirlemektedir. Markanın bu şekilde tescil edilmesi halinde, marka sahibi “reçel” kelimesinin başkaları tarafından kullanılmasına engel olamaz.

Bir malın veya hizmetin türünü ifade eden sözcük de o tür mal veya hizmette kullanılamamaktadır. Ancak, cins belirten bir kelime, tamamen farklı bir türde marka olarak alınabilir. Örneğin, “çilek” kelimesi çilek reçelleri bakımından veya çilek ticareti yapan bir firma tarafından hizmet markası olarak alınamamakla birlikte, bir başka alanda, örneğin antika alanında hizmet markası olarak alınabilir.

Aşağıda bu kapsamda değerlendirilmeleri nedeniyle tesciline izin verilmeyen işaretlerden birkaçı yer almaktadır:

Yukarıda yer alan tüm bu örnekler, tescil edilmek istenen ürün veya hizmete bağlı olarak oluşturulan işaretleri ifade etmektedir. Ancak ürün veya hizmeti akla getirmeyen bir ifadenin tercih edilmesi markaya hem ciddi anlamda özgünlük katmakta hem de markanın üçüncü kişilere karşı korunma gücünü arttırmaktadır. Bu kapsamda marka seçiminde yaratıcı olmanın ciddi anlamda önem taşıdığı bu yönüyle de açıkça ortaya çıkmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir