Ekim, 2010 için arşiv

Google Adwords Kargaşası

12 Ekim 2010 | Kategori: Marka

Google Adwords ile açığa çıkan çok boyutlu kargaşa; Google’ı, tüketicileri, marka sahiplerini, karar mercilerini, vekiller ve avukatları, markaların imajından ve başarısından avantaj sağlamaya çalışan rakipler ve taklitçileri kocaman...

Benzer markaların farklı kişiler adına tescil edilmesini önleyen hükümlerin uygulanabilmesi için, markalardaki ayniyet veya benzerlik yeterli olmayıp bunların aynı veya aynı türdeki mal ve hizmetler için kullanılması da...

Marka kavramı İngilizce olan “brand” kelimesinden gelmekte olup, bu kelimenin kökü yakmak, dağlamak anlamındadır. Bu kelime İngiltere'de hayvan sahiplerinin, hayvanların kime ait olduklarını anlamak için üstüne kendi armalarını...

Yaratıcı Olun!

01 Ekim 2010 | Kategori: Marka

Marka olarak tescil edilmek üzere seçilen işaretin tesciline engel teşkil eden unsurlardan bir diğeri de seçilen işaretin, mal veya hizmetler için cins, çeşit, vasıf, kalite, amaç, değer, miktar, coğrafi kaynak gösteren veya diğer...
Kategoriler---------------

Blog Yazarları

    Attila Gursel Aysu Dericioğlu Egemen Ekin Dericioğlu Kurt Gonca Adalı Başmakcı M. Kaan Dericioğlu Mevlüt Kutlar