GARANTİ MARKASI

Garanti Markası, farklı işletmelerin ürettikleri mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi kaynaklarını ve kalitesini garanti etmeye yarayan ayırt edici işarettir. Garanti markasının temel özelliği, belirlenmiş standartları sağlayan bütün işletmelerce kullanılır olmasıdır. Ancak; garanti markasının sahibi, hem markayı kullanan hem de kontrol eden durumunda olamamaktadır. Bu nedenle, garanti markaları, marka sahibine ekonomik olarak bağlı olan işletmeler tarafından kullanılamamaktadır. Bu durum sadece garanti markası sahibi şirketin yönetimine hakim olduğu diğer şirketler değil, tarafsız bir denetim yapılmasının beklenemeyeceği diğer hallerde de söz konusu olmaktadır. Bu açıdan garanti markası tescilinden doğan hakların ticari marka tescilinden doğan haklara oranla daha farklı bir yapı sergilediği açıkça söylenebilecektir.

Ayrıca; garanti markası, belirlenen standartları karşılayan her işletme tarafından ken­diliğinden kullanılamamaktadır. Sadece, marka sahibince izin verilen işletmelerce kullanılabilmektedir. Ancak, İsviçre Marka Kanunu’nda, markanın karakteristik özelliklerini taşıyan bir tarafa, marka sahibinin izin vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Nitekim, konu ile ilgili Türk Patent Enstitüsü’nde görevli bir yetkili ile görüşülmüş ve kendisinden de şartnamedeki şartları taşıyan her işletmeye marka sahibince izin verilmesi gerektiği yönünde bilgi alınmıştır. Başka bir ifade ile,  her ne kadar doktrinde garanti markasının yalnızca sahibince izin verilen işletmelerce kullanılabileceği belirtilse de gerek uygulamada ve gerekse bu yöndeki sorunların çözümü amacıyla yargıya intikal eden hallerde, garanti markalarının ürünleri belli standartları taşıyan herkes tarafından kullanılabileceği yönünde bir yaklaşımdan bahsetmek mümkün olmaktadır.

Garanti markası için başvurusu yapılırken ise, markanın kul­lanma usul ve esaslarını belirleyen bir “teknik yönetmelik” verilmesi ge­rekmektedir. Bu yönetmelik, markanın ga­ranti ettiği mal ve hizmetlerin ortak özelliklerini, markanın kullanılmasının ne şekilde kontrol edileceğini ve gerektiğinde uygulanacak cezaları içerir. Ayrıca; garanti markası kullanılırken, marka sahibince belirlenen ortak özelliklere uyulup uyulmadığı da kontrol edilmelidir.

Garanti markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği’ne ait “WOOLMARK” markasıdır. WOOLMARK sembolü Woolmark Company’nin tescilli ticari (garanti) markasıdır. Woolmark uygulandığı ürünlerin %100 yeni yünden yapıldığını ve Woolmark Company tarafından tespit edilen sıkı performans şartlarına uyum gösterdiğini belirten kalite güvence sembolüdür. Marka 140’tan fazla ülkede tescil ettirilmiş olup, bu kalite standartlarını karşılayabilen 67 ülkedeki üreticilere markayı kullanım hakkı verilmiştir .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir