Markanızla Ayırt Edilin!

Günümüz rekabet şartlarında bir isim olmanın ötesinde ürüne kişilik ve bir kimlik katan, tüketicinin algılarıyla şekillenen, ürün tercihlerinde tüketicilere rehberlik eden bir işletme varlığı olarak karşımıza çıkan marka;
–    üreticiler için pazarda yer alan benzer mal çeşitlerinin arttığı
–    teknolojik gelişmeler sonucu ürünler arasında kalite farklarının azalmasına bağlı olarak pazardaki rekabetin güçleştiği
–    çok sayıda mal ve hizmet arasından tercih yapmak zorunda kalan tüketicinin de karar vermede zorlandığı noktalarda, üreticilerin pazara sundukları mal ve hizmetleri rakiplerinden ayırt edecek unsurların en önemlilerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Marka kavramı, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerebilir.

Marka ile ilgili tanımlara baktığımızda “AYIRT EDİCİ ÖZELLİK” en önemli kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayırt edici özellik, markanın Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilebilmesi için öncelikli olarak aranan kriterlerden sadece birini ifade etmektedir. Markanın tescil edilebilmesi için taşıması gereken diğer kriterler e-bültenimizin ilerleyen sayılarında tek tek ele alınacaktır.

Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi; markada aranan husus, seçilen işaretin ayırt edici nitelik taşıması ve özel olmasıdır. İşaret bir kelime olarak seçilmiş ise, kelimenin bir anlamının bulunmasına, şayet şekil olarak seçilmiş ise, bu şeklin özel bir modelinin varolmasına gerek yoktur. Anlamı olmayan bir kelime veya şekil, mala veya hizmete uygulandığında, onu diğer mal veya hizmetlerden ayırt etmeye yaradığı takdirde, bu işaretin marka olarak tescil edilmesi mümkün olmaktadır.

Sırf belirli bir renk, tek bir harf veya rakam veya harfler, rakamlar, sadece nokta, çizgi, üçgen, dikdörtgen gibi geometrik şekiller marka olarak kabul edilmemektedir.

Ancak, özel bir şekil içinde tek renk, harf veya rakam ayırt edici özellik taşıdığından marka olarak tescil edilebilmektedir.

Sonuç olarak, bir işaretin ayırt edici özellik taşıyıp taşımadığı orjinal nitelikte olup olmadığı, münferit unsurlara göre değil, işaretin bütünü dikkate alınarak değerlendirilmektedir.

Seçilen işaretin tesciline engel teşkil eden unsurlardan bir diğeri olan benzer marka kavramı gelecek sayımızda ele alınacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir