Son Yazılar

Türkiye’de yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile İspanya’da yürürlüğe giren Patent Kanunu’nun ortak amaçlarından biri özellikle AB mevzuatı ile uyumlulaşmaktır. Yeni kanun ile İspanya’da patent araştırma talebi,...

10.01.2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte uygulamaların AB mevzuatı ile uyumlulaştırılması amacının güdüldüğü bilinmekte. Buna ek olarak gün geçtikçe ihtiyacı daha çok hissedilen...

Belge alan bir Avrupa Patenti’nin tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli kılınabilmesini sağlayan Üniter Patent (Unitary Patent) sisteminin 2017 Aralık ayında yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Bu sistem iki yönlü olarak bizleri ve...

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fikri haklar açısından, hem tüm mevzuatın tek bir çatı altında toplanmış olması hem de yeni bir dönemin başlangıcı olarak...

Teknolojik gelişmelerin hızına yetişemediğimiz günümüz dünyasında Türkiye’nin yerini hemen hemen hepimiz sorgular haldeyiz. 2017 yılının ilk ayında, tam da bu noktada önemli bir gelişmeye; Türkiye’de teknolojik, ekonomik ve sosyal...

Marka Yenileme

27 Şubat 2017 | Kategori: Genel

Eski ve yeni kanundaki değişikliklere bir göz atalım; Eski 556 Sayılı KHK ilgili maddelerince yenileme işlemine ilişkin süreç şu şekildeydi: “Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve yenileme ücretinin...

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, yurtdışında genel olarak uygulanan bir prosedür olan “muvafakatname” bir diğer adıyla “onay mektubu” uygulaması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da kabul görecektir. Muvafakatname alınması...

Oldukça yoğun ve sancılı bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde fikri haklar alanında önemli ve umut verici bir gelişme olan Sınai Mülkiyet Kanunu beklenmedik bir hızla yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de patent verilmesine ilişkin ilk...

[gallery ids="1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636"]

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu Fihristi

25 Ocak 2017 | Kategori: Genel

[gallery...