6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu 10 Ocak 2017 yılında Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fikri haklar açısından, hem tüm mevzuatın tek bir çatı altında toplanmış olması hem de yeni bir dönemin başlangıcı olarak...

Geri izlemeler

Son Yazılar

Teknolojik gelişmelerin hızına yetişemediğimiz günümüz dünyasında Türkiye’nin yerini hemen hemen hepimiz sorgular haldeyiz. 2017 yılının ilk ayında, tam da bu noktada önemli bir gelişmeye; Türkiye’de teknolojik, ekonomik ve sosyal...

Marka Yenileme

27 Şubat 2017 | Kategori: Genel

Eski ve yeni kanundaki değişikliklere bir göz atalım; Eski 556 Sayılı KHK ilgili maddelerince yenileme işlemine ilişkin süreç şu şekildeydi: “Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi ve yenileme ücretinin...

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, yurtdışında genel olarak uygulanan bir prosedür olan “muvafakatname” bir diğer adıyla “onay mektubu” uygulaması Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da kabul görecektir. Muvafakatname alınması...

Oldukça yoğun ve sancılı bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde fikri haklar alanında önemli ve umut verici bir gelişme olan Sınai Mülkiyet Kanunu beklenmedik bir hızla yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de patent verilmesine ilişkin ilk...

[gallery ids="1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636"]

6769 Sınai Mülkiyet Kanunu Fihristi

25 Ocak 2017 | Kategori: Genel

[gallery...

Tasarım Yeni Kanun ile tescilli tasarım korumasına ek olarak, tescilsiz tasarım koruması da mümkün olacaktır. Tescilsiz tasarımın kamuya sunulduğu tarih itibariyle 3 yıl süreyle korunacağını düzenleyen Kanun, tescilsiz tasarımların...

Patent ve Faydalı Model Patent ve faydalı model konuları aynı kitap içinde yer almıştır. Buluşlar yalnız patent veya faydalı model belgesi ile korunacaktır.  Koruma süresi patentler için 20 yıl ve faydalı modeller için 10 yıldır....

Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 tarih ve 6769 sayı ile TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Sınai haklar kapsamındaki; patent, faydalı model, tasarım, marka, coğrafi işaret ve ayrıca geleneksel ürün adları, bir Kanun metninde...

Topluluk Markalarını etkileyen yeni yasal reformlar kabul edildi ve 23 MART 2016 tarihinde yürürlüğe giriyor. Buna göre Avrupa Topluluğu ülkelerine yönelik marka ve tasarım tescilinden sorumlu ofis olan OHIM (İç Pazar’da Uyum Ofisi) adını...